Motivačné a vernostné programy / promo akcie

Príprava vernostných a motivačných programov
 • Návrh formy vernostného riešenia / motivačného programu 
 • Výber IT aplikácie na podporu riešenia
 • Príprava IT riešení pre vernostné a motivačné programy
 • Kreatívny koncept riešenia
 • Návrh pravidiel programu
 • Produkcia sprievodných materiálov - www, katalógy, letáky, POSM, vernostné karty
 • Komplexné zabezpečenie prevádzky vernostného programu
Promotion v mieste predaja, organizácia ochutnávok, predajných akcií, seminárov, konferencií

 •  Ochutnávky v mieste predaja
 •  Prezentácie tovaru / informačné kampane
 •  Organizácia predajných a prezentačných akcií
 •  Organizácia a zabezpečenie konferencií a seminárov
Event managment
Plánujete slávnostné stretnutie s Vašimi klientmi či zamestnancami a chcete, aby stretnutie s nimi bolo jedinečné a nezabudnutežné?
Vytvoríme Vám program a scenár tak, aby odpovedal Vašim predstavám a ciežom, vyberieme vhodný objekt a podrobne rozvrhneme jednotlivé kroky celej akcie.

• Firemné prezentácie, semináre, kongresy, konferencie
• Plesy, rauty, recepcie, bankety
• Víkendy s programom, športové súaže
• Koncerty, divadelné predstavenia