Monitoring trhu
  • Cenový monitoring
  • Vývoj na maloobchodnom trhu (mesačný monitoring

Prieskum trhu

  • Kvantitatívne a kvalitatívne analýzy trhu (spotrebitelia)
  • Mystery Shopping
Analýzy trhu
  • Zber sekundárnych dát (spotreba, výroba, distribúcia, počty subjektov)
  • Štatistické analýzy
Aktuálne štúdie

Prieskum trhu