Merchandising
 • Kontrola vystavenia tovaru na predajniach
 • Vyloženie tovaru podľa štandardu spoločnosti
 • Vyloženie sekundárnych umiestnení podľa požiadavky
 • Vystavenie POSM a cenoviek,
 • Odporúčanie/návrh objednávky,
 • Reporting po ukončení práce, výkaz práce
 • Telefonický kontakt merchandiserov a team leadera pri výpadku, riešenie situácie
 • Reporyt na požiadanie, podľa špecfikácie,
 • Dennodenná kontrola zo strany agentúry
Storecheck / Kontrola merchandisingových aktivít
 • Monitoring prítomnosti a výpadkovosti tovaru v mieste predaja
 • Kontrola dodržiavania listingu a merchandising štandardov
 • Kontrola práce merchandiserov
Kontroling merchandiserov
 • Monitoring práce merchandiserov – snímka pracovného dňa
 • Analýza efektívnosti komunikácie a pracovných postupov
 • Tréningový program
Prieskum trhu
 • Kvantitatívne a kvalitatívne analýzy trhu (spotrebitelia)
 • Expertné rozhovory s maloobchodníkmi, distribučnými partnermi, dodávateľmi